Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

 

baner75plus

Na czym polega projekt leki 75+?

Jak otrzymać bezpłatne leki?

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

   - wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia)
    - recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
    - wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków

Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.

Przepisywany lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (część D obwieszczenia refundacyjnego). Aktualny wykaz leków znajduje się na stronie www.75plus.mz.gov.pl.

Dla kogo bezpłatne leki?

Projekt jest skierowany do WSZYSTKICH pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na leki ukończyli 75. rok życia. Wiek pacjentów jest weryfikowany przez numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia).

Jakie leki są bezpłatne?


Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego od 1 września 2016 r. obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 30% lub 50%. W wykazie znalazło się 68 substancji czynnych, w tym 6 cząsteczek z ryczałtowym poziomem odpłatności. Leki umieszczone na wykazie pokrywają ponad 81% zapotrzebowania pacjentów powyżej 75 roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30%.
Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego.

Kto może wypisać receptę?


Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej
Lekarz wystawiający receptę dla siebie i dla rodziny

 

Wydatki pacjentów 75+ na leki refundowane

    860 mln zł w 2015 r.
    735 mln zł w 2016 r. (860 mln zł – 125 mln zł)
    296 mln zł w 2017 r. (860 mln zł – 564 mln zł)

W 2015 r. pacjenci po 75 roku życia wydali ok. 860 mln zł na leki refundowane. Po wejściu w życie ustawy rachunki seniorów po 75. roku życia za leki refundowane zmniejszą się o ponad 40% w 2016 r., a w kolejnych latach – o ponad 60%.

Zródło: http://75plus.mz.gov.pl/

 

A4 Popup

INFORMACJA !!!

SZANOWNY PACJENCIE NA WSZYSTKIE WIZYTY
W GABINECIE LEKARSKIM ZAPISUJEMY WYŁĄCZNIE
PO WCZEŚNIEJSZYM ZAPISIE TELEFONICZNYM NA DANY DZIEŃ
I GODZINĘ  POD NUMERAMI TELEFONÓW:
44 649 40 15,509 498 811
516 088 853
RECEPTY I SKIEROWANIA WYSTAWIANE SĄ
WYŁĄCZNIE W TRAKCIE ROZMOWY TELEFONICZNEJ
Z REJESTRACJĄ LUB LEKARZEM

 

 

all4web