Drukuj

Jednym z wymogów posiadanej przez naszą Przychodnie umowy z NFZ na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej jest konieczność posiadania wypełnionych i podpisanych dokumentów przez pacjenta (tzw. deklaracji wyboru). Dzięki temu można leczyć się u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarek i położnych a koszty z tym związane pokrywa z naszych składek Narodowy Fundusz Zdrowia.

Formularze dostępne są w rejestracji przychodni, gdzie po zgłoszeniu się  z dowodem osobistym nasz personel pomoże Państwu sprawnie i szybko wypełnić deklarację.

Formularz deklaracji dostępny jest również  poniżej w wersji elektronicznej.
        Deklaracja wyboru lekarza POZ
        Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ
        Deklaracja wyboru położnej POZ

Wystarczy go wydrukować oraz wypełnić zgodnie z załączoną instrukcją NFZ. UWAGA!!! Prosimy pamiętć, żeby wypełnić wszystkie pola. W rubryce numeru karty ubezpieczenia zdrowotnego należy wpisać nr dowodu ubezpieczenia. Za pacjenta niepełnoletniego deklarację mogą wypełnić rodzice. Zwracamy uwagę by nie zapomnieć podpisać się w zaznaczonych miejscach!. Deklaracje neleży zostawić w siedzibie Przychodni lub wysłąć pocztą na nasz adres.